درخواست نمایندگی

تاریخ ثبت : 1398/06/10مشخصات:
نام:
نام خانوادگی:
شماره ملی:
تاریخ تولد:
محل تولد:
مدرک تحصیلی:
تلفن:
فکس:
شماره همراه:
ایمیل:
نشانی محل سکونت/کسب:
مشخصات فروشگاه:
متراژ فروشگاه:
وضعیت مالکیت:
متراژ انبار:
وضعیت مالکیت:
آدرس فروشگاه/انبار:
سابقه فعالیت:
مجوز فعالیت:
شماره/تاریخ جواز:
برآورد خرید (ریالی/تخته) در ماه:
فرش 700 شانه تراکم 2550:
فرش 1050 شانه تراکم 3000:
فرش 1200 شانه تراکم 3600:
نمایندگی سایر شرکت ها :(نام، سال فعالیت، محصولات)
محصولات مورد تقاضا:
700 شانه
1050 شانه
1200 شانه
نحوه ی آشنایی با فرش اشراق:
سایر:


  • دیدگاه شما
 ID:@eshraghcarpet
شبکه های اجتماعی | Social Network


کاشان - شهرک صنعنتی امیرکبیر فاز ۲ - شرکت نساجی نادیا
آدرس | Address


09122019750
تلفن | Phone
© 2019. All Rights Reserved. Design and Developed by ariaads.ir