بخش سوم- در هنگام خرید، عیوب فرش ماشینی را بشناسیم!

تاریخ ثبت : 1398/05/28


در زمان خرید فرش ماشینی ممکن است فرش به لحاظ کیفی و ظاهری کیفیت مطلوبی نداشته باشد اما شما آگاهی لازم جهت تشخیص آن را نداشته باشید و فروشنده نیز فردی سودجو بوده و برای سواستفاده از عدم آگاهی شما عیوب فرش را برایتان بازگو نکند.

11در هنگام تكميل تالس، اين عيب بر اثر فشار غلتك هاي ماشين قسمت كه با سطح تالس در تماس هستند ايجاد مي شود. هم چنين تغيير جهت حركت غلتك ها نيز در قسمت هاي مختلف ديگر باعث مي گردد كه قسمت هاي مختلف تالس متفاوت باشد و يك حالت سايه روشن ايجاد كند. اين عيب به خصوص در ماشين آهار موقعي كه پشت تالس رطوبت زده و يا آهار رقيق به آن زده مي شود، با فشار كم غلتك ها باعث ايجاد خاب و از طرفي با كم و زياد بودن مقدار تر بودن ريشه ها مقدار زاويه خاب فرق نموده و بنابراين انعكاس نورهاي مختلف را در سطح تالس مشاهده باشيم.

  • دیدگاه شما
 ID:@eshraghcarpet
شبکه های اجتماعی | Social Network


کاشان - شهرک صنعنتی امیرکبیر فاز ۲ - شرکت نساجی نادیا
آدرس | Address


09122019750
تلفن | Phone
© 2019. All Rights Reserved. Design and Developed by ariaads.ir